transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Citizen Responses to Corruption Scandals

Författare och institution:
Brigitte Zimmerman (V-Dem Institute)
Publicerad i:
Anti-Corruption Research Newsletter, ( 16 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Nyckelord:
Transparency International
Postens nummer:
208496
Posten skapad:
2014-12-18 09:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007