transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rektroaktiv stopplagstiftning

Författare och institution:
Robert Påhlsson (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Anders Hultqvist, Peter Melz, Robert Påhlsson (Red.), Skattelagstiftning - att lagstifta om skatt, s. 93-110
ISBN:
978-91-39-01807-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Nordstedts Juridik AB
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Finansrätt
Postens nummer:
208476
Posten skapad:
2014-12-17 19:02
Posten ändrad:
2016-05-04 16:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007