transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Motorbyte i det europeiska innovationssystemet

Författare och institution:
Jens Andreasson (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Svensk Juristtidning, 99 ( 7 ) s. 542-573
ISSN:
0039-6591
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Civilrätt ->
Immaterialrätt
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
EU-rätt
Postens nummer:
208474
Posten skapad:
2014-12-17 18:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007