transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Height and health in nineteenth and twentieth century Sweden

Författare och institution:
Stefan Öberg (Institutionen för ekonomi och samhälle, Ekonomisk historia)
Publicerad i:
Food, Population and Health – global Patterns and Challenges, Copenhagen, Denmark, September 22-24, 2014. ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
Postens nummer:
208467
Posten skapad:
2014-12-17 18:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007