transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sibship size and height before, during and after the fertility decline – a test of the resource dilution hypothesis

Författare och institution:
Stefan Öberg (Institutionen för ekonomi och samhälle, Ekonomisk historia)
Publicerad i:
Launching Conference for the European Society of Historical Demography, Alghero-Sassari, Sardinia, Italy, September 25-27, 2014.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi) ->
Demografi
Postens nummer:
208466
Posten skapad:
2014-12-17 18:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007