transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Short-term variation in male income as a determinant of female and child labor force participation

Författare och institution:
Stefan Öberg (Institutionen för ekonomi och samhälle, Ekonomisk historia); Malin Nilsson (Institutionen för ekonomi och samhälle, Ekonomisk historia)
Publicerad i:
39th Annual Meeting of the Social Science History Association, Toronto, Ontario, Canada, November 6-9, 2014.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
Postens nummer:
208464
Posten skapad:
2014-12-17 18:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007