transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Suicidnärhet : medicinsk vård och behandling i ett rättsligt perspektiv

Författare och institution:
Lotta Vahlne Westerhäll (Juridiska institutionen)
ISBN:
9789144104034
Antal sidor:
257 s. ; 23 cm
Publikationstyp:
Lärobok
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Offentlig rätt ->
Socialrätt
Postens nummer:
208461
Posten skapad:
2014-12-17 18:11
Posten ändrad:
2014-12-17 18:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007