transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ett svenskt konstruktikon. Grammatik möter lexikon

Författare och institution:
Benjamin Lyngfelt (Institutionen för svenska språket); Lars Borin (Institutionen för svenska språket); Linnéa Bäckström (Institutionen för svenska språket); Markus Forsberg (Institutionen för svenska språket); Leif-Jöran Olsson (Institutionen för svenska språket); Julia Prentice (Institutionen för svenska språket); Rudolf Rydstedt (Institutionen för svenska språket); Emma Sköldberg (Institutionen för svenska språket); Sofia Tingsell (Institutionen för svenska språket); Jonatan Uppström (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Svenskans beskrivning : Förhandlingar vid Trettiotredje sammankomsten för svenskans beskrivning. Helsingfors den 15–17 maj 2013, 33 s. 268-279
ISBN:
978-951-51-0120-4
ISSN:
1795-4428
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Postens nummer:
208457
Posten skapad:
2014-12-17 17:53
Posten ändrad:
2014-12-29 13:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007