transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sweden's position on Nuclear Energy within a multi-level regulatory system

Författare och institution:
Per Cramér (Juridiska institutionen & Centrum för Europaforskning (CERGU))
Publicerad i:
Linda Berg och Rutger Lindahl (red.), Förhoppningar och farhågor - Sveriges första 20 år i EU, s. 327-339
ISBN:
91-89608-36-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
EU-rätt
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
Miljörätt
Postens nummer:
208452
Posten skapad:
2014-12-17 17:50
Posten ändrad:
2016-05-24 12:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007