transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reflexiones en torno a dos gemelos conceptuales: posmemoria y autoficción

Författare och institution:
Anna Forné (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
La langue dans la littérature, la littérature dans la langue : textes réunis en hommage à Eva Ahlstedt / édités par Ingmar Söhrman et Katharina Vajta, s. 111-118
ISBN:
978-91-7346-811-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Acta Universitatis Gothoburgensis, Romanica Gothoburgensia
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2014
Språk:
spanska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Postens nummer:
208446
Posten skapad:
2014-12-17 17:09
Posten ändrad:
2015-03-27 14:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007