transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Low clinical relevance of a prevalent vertebral fracture in old men-the MrOs Sweden study.

Författare och institution:
Mehrsa Kherad (-); Björn E Rosengren (-); Ralph Hasserius (-); Jan-Åke Nilsson (-); Inga Redlund-Johnell (-); Claes Ohlsson (Centre for Bone and Arthritis Research & Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Mattias Lorentzon (Centre for Bone and Arthritis Research & Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Dan Mellström (Centre for Bone and Arthritis Research & Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Magnus K Karlsson (-)
Publicerad i:
The spine journal : official journal of the North American Spine Society, 15 ( 2 ) s. 281-289
ISSN:
1878-1632
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The epidemiology, the fracture pattern, and the clinical relevance of prevalent vertebral fractures in old men are debated wherefore we set out to clarify these issues.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Endokrinologi och diabetes ->
Endokrinologi
Postens nummer:
208429
Posten skapad:
2014-12-17 14:55
Posten ändrad:
2015-04-28 08:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007