transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vuxna med utvecklingsstörning en eftersatt grupp i sjukvården.

Författare och institution:
Lena Nylander (Gillbergcentrum); Elisabeth Fernell (Gillbergcentrum); Monica Björkman (-)
Publicerad i:
Läkartidningen, 111 ( 39 )
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Adults with intellectual developmental disorder are at considerable risk of somatic as well as psychiatric illness, but seldom have access to services on equal conditions as adults without intellectual developmental disorder. The symptoms of illness are often difficult to interpret, due to communication difficulties, and examinations may be difficult to carry out. Patients with moderate/severe/profound intellectual disability therefore need »interpreters« and to be given sufficient time when making clinic visits. Patients with intellectual disability have excess mortality from somatic illness and are at risk for suboptimal treatment with psychotropic medications. 
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri ->
Barn- och ungdomspsykiatri
Ytterligare information:
http://läkartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2014/09/Vuxna-med-utvecklingsstorning-en-eftersatt-grupp-i-sjukvarden/
Postens nummer:
208427
Posten skapad:
2014-12-17 14:46
Posten ändrad:
2015-01-15 10:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007