transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Metabolic syndrome in young children: definitions and results of the IDEFICS study.

Författare och institution:
W Ahrens (-); L A Moreno (-); Staffan Mårild (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); David Molnar (-); A Siani (-); S De Henauw (-); J Böhmann (-); K Günther (-); C Hadjigeorgiou (-); L Iacoviello (-); Lauren Lissner (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); T Veidebaum (-); H Pohlabeln (-); I Pigeot (-)
Publicerad i:
International journal of obesity (2005), 38 Suppl 2 s. S4-14
ISSN:
1476-5497
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To estimate the prevalence of the metabolic syndrome (MetS) using reference standards obtained in European children and to develop a quantitative MetS score and describe its distribution in children.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
208381
Posten skapad:
2014-12-17 11:23
Posten ändrad:
2016-08-26 13:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007