transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Goal-oriented and play-based learning and development in Swedish early childhood education

Författare och institution:
Camilla Björklund (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Plenary speech at WALS World Association of Lesson Studies International Conference 6–9 September, 2013, in Gothenburg, Sweden,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
Postens nummer:
208374
Posten skapad:
2014-12-17 10:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007