transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Baka, baka, liten kaka – möjligheter till matematiklärande

Författare och institution:
Camilla Björklund (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Förskoleforum, 22/11
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
Postens nummer:
208370
Posten skapad:
2014-12-17 10:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007