transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vad räknas i förskolan? Matematik 3–5 år

Författare och institution:
Camilla Björklund (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
ISBN:
978-91-44-08488-6
Antal sidor:
132
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
208367
Posten skapad:
2014-12-17 10:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007