transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Incidence of high blood pressure in children - Effects of physical activity and sedentary behaviors: The IDEFICS study: High blood pressure, lifestyle and children.

Författare och institution:
Augusto César Ferreira de Moraes (-); Heráclito Barbosa Carvalho (-); Alfonso Siani (-); Gianvincenzo Barba (-); Toomas Veidebaum (-); Michael Tornaritis (-); Denes Molnar (-); Wolfgang Ahrens (-); Norman Wirsik (-); Stefaan De Henauw (-); Staffan Mårild (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Lauren Lissner (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Kenn Konstabel (-); Yannis Pitsiladis (-); Luis A Moreno (-)
Publicerad i:
International journal of cardiology, 180C s. 165-170
ISSN:
1874-1754
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
High blood pressure (HBP) is one of the most important risk factors for cardiovascular diseases and it has a high prevalence in pediatric populations. However, the determinants of the incidence of Pre-HBP and HBP in children are not well known. i) To describe the incidence of HBP in European children; and ii) to evaluate the effect of physical activity (PA) and sedentary behavior (SB) on the Pre-HBP and HBP.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
208358
Posten skapad:
2014-12-17 09:31
Posten ändrad:
2016-08-26 13:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007