transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Flerspråkighet och språkväxling i skönlitteratur på svenska: några tankar om att analysera kontexten för litterära verk

Författare och institution:
Hans Landqvist (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Språkmöten i skönlitteratur – tvärvetenskapliga perspektiv,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Tvåspråkighet
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Finsk-ugriska språk ->
Finska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturstudier
Nyckelord:
flerspråkighet språkväxling skönlitteratur kontextanalys
Ytterligare information:
Ppt-presentation från seminariet Språkmöten i skönlitteratur – tvärvetenskapliga perspektiv, arrangerat av Enheten för nordiska språk vid Vasa universitet, 7 november 2014.
Postens nummer:
208346
Posten skapad:
2014-12-16 20:28
Posten ändrad:
2014-12-17 20:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007