transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ataluren treatment of patients with nonsense mutation dystrophinopathy.

Författare och institution:
Katharine Bushby (-); Richard Finkel (-); Brenda Wong (-); Richard Barohn (-); Craig Campbell (-); Giacomo P Comi (-); Anne M Connolly (-); John W Day (-); Kevin M Flanigan (-); Nathalie Goemans (-); Kristi J Jones (-); Eugenio Mercuri (-); Ros Quinlivan (-); James B Renfroe (-); Barry Russman (-); Monique M Ryan (-); Mar Tulinius (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Thomas Voit (-); Steven A Moore (-); H Lee Sweeney (-); Richard T Abresch (-); Kim L Coleman (-); Michelle Eagle (-); Julaine Florence (-); Eduard Gappmaier (-); Allan M Glanzman (-); Erik Henricson (-); Jay Barth (-); Gary L Elfring (-); Allen Reha (-); Robert J Spiegel (-); Michael W O'donnell (-); Stuart W Peltz (-); Craig M McDonald (-)
Publicerad i:
Muscle & nerve, 50 ( 4 ) s. 477-87
ISSN:
1097-4598
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Dystrophinopathy is a rare, severe muscle disorder, and nonsense mutations are found in 13% of cases. Ataluren was developed to enable ribosomal readthrough of premature stop codons in nonsense mutation (nm) genetic disorders.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Ytterligare information:
THE PTC124-GD-007-DMD STUDY GROUP: Kroksmark, Anna-Karin, Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik
Postens nummer:
208326
Posten skapad:
2014-12-16 16:10
Posten ändrad:
2015-01-09 15:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007