transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Playing with patterns – lesson learned from a learning study with toddlers

Författare och institution:
Camilla Björklund (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Paper presented POEM International Conference 2014, 16–17 June 2014, Malmö, Sweden,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
Postens nummer:
208307
Posten skapad:
2014-12-16 15:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007