transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reflection and Perception in Professional Practice

Författare och institution:
Erlandsson Peter (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Indo-Pacific Journal of Phenomenology, 14 ( 1 ) s. 1-11
ISSN:
2079-7222
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
208303
Posten skapad:
2014-12-16 15:11
Posten ändrad:
2015-11-09 11:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007