transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Powerful teaching in preschool – a study of goal-oriented activities for conceptual learning

Författare och institution:
Camilla Björklund (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
International Journal of Early Years Education, Online
ISSN:
0966-9760
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
Postens nummer:
208302
Posten skapad:
2014-12-16 15:10
Posten ändrad:
2014-12-17 16:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007