transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Performance and social life perceived by young persons with ADHD and autism. A chat-log analysis.

Författare och institution:
Britt Hedman Ahlström (-); Elisabet Wentz (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi & Gillbergcentrum)
Publicerad i:
Psychology Research, 5 ( 2 ) s. 114-124
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
ADHD, autism, qualitative content analysis, effects of medication, everyday life, Internet-based support, social interaction, young persons
Postens nummer:
208278
Posten skapad:
2014-12-16 13:01
Posten ändrad:
2015-03-27 14:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007