transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Métatextualité et métafiction chez Michel Houellebecq

Författare och institution:
Jacob Carlson (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
La langue dans la littérature, la littérature dans la langue. Textes réunis en hommage à Eva Ahlstedt. Red. Ingmar Söhrman et Katharina Vajta, Göteborgs universitet, Acta Universitatis Gothoburgensis, Romanica Gothoburgensia LXXI, s. 161-169
ISBN:
978-91-7346-811-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2014
Språk:
franska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Postens nummer:
208267
Posten skapad:
2014-12-16 12:13
Posten ändrad:
2015-03-18 16:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007