transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Degree of Preservation of the Neurovascular Bundles During Radical Prostatectomy and Urinary Continence 1 Year after Surgery.

Författare och institution:
Gunnar Steineck (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Anders Bjartell (-); Jonas Hugosson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi); Elin Axén (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi); Stefan Carlsson (-); Johan Stranne (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi); Anna Wallerstedt (-); Josefin Persson (-); Ulrica Wilderäng (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Thordis Thorsteinsdottir (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Ove Gustafsson (-); Mikael Lagerkvist (-); Thomas Jiborn (-); Eva Haglind (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Peter Wiklund (-); Ali Khatami (-)
Publicerad i:
European urology, 67 ( 3 ) s. 559–568
ISSN:
1873-7560
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Many elderly or impotent men with prostate cancer may not receive a bundle-preserving radical prostatectomy as a result of uncertainty regarding the effect on urinary incontinence.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Ytterligare information:
LAPPRO steering committee; Khatami, Ali (1975), Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi
Postens nummer:
208258
Posten skapad:
2014-12-16 11:25
Posten ändrad:
2015-09-21 13:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007