transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Epidemiology of lysosomal storage diseases in Sweden.

Författare och institution:
Malin Hult (-); Niklas Darin (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Ulrika von Döbeln (-); Jan-Eric Månsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992), 103 ( 12 ) s. 1258-63
ISSN:
1651-2227
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
There are more than 50 inherited lysosomal storage diseases (LSDs), and this study examined the incidence of clinically diagnosed LSDs in Sweden.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
208232
Posten skapad:
2014-12-16 08:59
Posten ändrad:
2015-01-15 12:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007