transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ledarskiktet i socialdemokratin under 125 år

Författare och institution:
Petra Pauli (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Folkhemmet tur och retur? Nya perspektiv på svensk socialdemokrati, red Kjersti Bosdotter, Lars Ekdahl, Anne-Marie Lindgren, Lars Olsson, s. 161-177
ISBN:
978-91-981749-1-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Arbetarnas kulturhistoriska sällskap, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Förlagsort:
Huddinge
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
SAP, socialdemokratisk ideologi, socialdemokratins ledarskikt och ledarideal
Postens nummer:
208227
Posten skapad:
2014-12-15 23:01
Posten ändrad:
2014-12-17 13:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007