transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kulturarvsprojektet Rom San- är du rom?: Årets utställning och årets museum

Författare och institution:
Ingrid Martins Holmberg (Institutionen för kulturvård); Kristian Jonsson (-)
Publicerad i:
Vägskälens kulturarv – kulturarv vid vägskäl. Om att skapa plats för romer och resande i kulturarvet. En rapport från forskningsprojektet Rörligare kulturarv, s. 222-242
ISBN:
978-91-7061-165-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Makadam Förlag
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi ->
Kulturgeografi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi ->
Bebyggelseforskning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi ->
Kulturantropologi
Postens nummer:
208220
Posten skapad:
2014-12-15 21:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007