transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Metamorphic reaction rates at similar to 650-800 degrees C from diffusion of niobium in rutile

Författare och institution:
AM Cruz-Uribe (-); MD Feineman (-); Thomas Zack (Institutionen för geovetenskaper); M Barth (-)
Publicerad i:
Geochimica et Cosmochimica Acta, 130 s. 63-77
ISSN:
0016-7037
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Multidisciplinär geovetenskap ->
Endogen geovetenskap
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Geologi ->
Berggrundsgeologi och petrologi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Geokemi
Postens nummer:
208212
Posten skapad:
2014-12-15 21:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007