transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

What Does Research on Democracy Tell Us about Human Rights, Gender, and Equality?

Författare och institution:
Staffan I Lindberg (V-Dem Institute & Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Västsvenskt Arena, Almedlaen, 2 July 2014.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Postens nummer:
208197
Posten skapad:
2014-12-15 19:58
Posten ändrad:
2014-12-17 16:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007