transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dubbla informationskällor - ökad eller minskad förståelse?

Författare och institution:
Mona Holmqvist Olander (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession); Eva Wennås Brante (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession); Marcus Nyström (-)
Publicerad i:
Vetenskapsrådet Resutatdialog 2014, 2014 s. 88-97
ISSN:
1651-7350
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
Nyckelord:
Multimodalitet, dyslexi, eye-tracking, variationsteori
Postens nummer:
208183
Posten skapad:
2014-12-15 17:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007