transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Foreign Education in the Professionalization of Family Firms in Finland in the Twentieth Century

Författare och institution:
Susanna Fellman (Institutionen för ekonomi och samhälle, Ekonomisk historia)
Publicerad i:
Paper presented at Conference "Families, Values and Knowledge Transfer in Northern Europe", Tampere, Finland 27-28.11.2014,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
208157
Posten skapad:
2014-12-15 15:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007