transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Introduction: Swedish Economics 1900-1960

Författare och institution:
Bo Sandelin (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Swedish Economics, Vol. I, edited by Bo Sandelin, s. 1-26
ISBN:
0-415-15802-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia ->
Vetenskapshistoria
Postens nummer:
208152
Posten skapad:
2014-12-15 15:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007