transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Swedish Economics, Vol. I-X

Redaktör(er):
Bo Sandelin (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
ISBN:
0-415-15802-8
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Ytterligare information:
Vol. I: Introduction and Selected Essays, Vol. II: K. Wicksell: Lectures of Political Economy, Vol. one, Vol. III: K. Wicksell: Lectures on Political Economy, Vol. two, Vol. IV: G. Cassel: Fundamental Thoughts in Economics, Vol. V: B. Ohlin: Interregional and International Trade, Vol. VI: G. Myrdal: The Political Element in the Development of Economic Theory, Vol. VII: E. Lindahl: Studies in the Theory of Money and Capital, Vol. VIII: B. Hansen: A Study in the Theory of Inflation, Vol. IX: E. Lundberg, R. Meidner, G. Rehn & K. Wickman: Wages Policy under Full Employment, Vol. X: E. Lundberg: Business Cycles and Economic Policy.
Postens nummer:
208133
Posten skapad:
2014-12-15 13:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007