transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Resource management in international new ventures - developing a competitive advantage through internationalisation

Författare och institution:
Roger Schweizer (Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation)
Publicerad i:
International Journal of Globalisation and Small Business, 6 ( 2 ) s. 79-99
ISSN:
1479-3067
E-ISSN:
1479-3059
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
208111
Posten skapad:
2014-12-15 11:30
Posten ändrad:
2015-03-23 10:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007