transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lärarutbildningens levda verksamhet

Författare och institution:
Silwa Claesson (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Dynamiska och komplexa miljöer : reflektioner över pedagogiska praktiker : vänbok till Glenn Hultman / Ann-Sofi Wedin, Ann-Marie Markström och Kristina Hellberg (red.), s. 41-56
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
9789175192031
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Postens nummer:
208095
Posten skapad:
2014-12-15 09:27
Posten ändrad:
2015-11-09 11:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007