transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Grief related to the experience of being the sibling of a child with cancer.

Författare och institution:
Margaretha Jenholt Nolbris (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) & Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Karin Enskär (-); Anna-Lena Hellström (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) & Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa & Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Cancer nursing, 37 ( 5 ) s. E1-7
ISSN:
1538-9804
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Few studies have described the well siblings' experience of grief when a brother or sister is treated for cancer. Knowing how sibling grief is expressed will guide clinician and family efforts to provide appropriate support.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
Nyckelord:
grief
Postens nummer:
208081
Posten skapad:
2014-12-14 14:03
Posten ändrad:
2015-01-14 14:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007