transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Public ethics of care - A general public ethics

Författare och institution:
Helena Stensöta (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Ethics and social welfare, 9 ( 2 ) s. 183-200
ISSN:
1749-6535
E-ISSN:
1749-6543
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Postens nummer:
208066
Posten skapad:
2014-12-13 08:35
Posten ändrad:
2015-06-16 13:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007