transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Yrkesbeskrivningens villkor

Författare och institution:
Malin Linde (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap); Christel Backman (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)
Publicerad i:
Arbetsmarknad & Arbetsliv, 20 ( 4 ) s. 53-66
ISSN:
1400-9692
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
208017
Posten skapad:
2014-12-12 13:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007