transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Global Standards for Human Resources: A profession That Governs?

Författare och institution:
Ylva Ulfsdotter Eriksson (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)
Publicerad i:
The International Journal of Interdisciplinary Global Studies, 8 ( 2 ) s. 1-8
ISSN:
2324-755X
E-ISSN:
2324-7568
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
In 2011, an international project to standardize human resources management (HRM) started with the purpose of developing global standards for human resources (HR) in order to enable organizations to work more efficiently and be more resource-smart with respect to HR issues, but also to advance professionalism in the HR field. The HR profession can be defined as being rooted in an occupational professionalism with a certain amount of professional discretion. The purpose of this paper is to discuss the relation between standardization of knowledge and professional discretion within HR. A common argument from the sociology of professions is that standards limit and threaten professional discretion. In this paper, I argue that global standards may instead enhance the status of the HR profession, since HR standards are designed for managers to follow. Proposed ideas challenge the sociology of professions by approaching this subject from a different angle.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Nyckelord:
Standards, Professional Knowledge, Human Resource Management
Postens nummer:
207998
Posten skapad:
2014-12-12 10:58
Posten ändrad:
2015-03-05 15:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007