transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Work life length in different occupations

Författare och institution:
Roland Kadefors (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap); Maria Albin (-); Lars Rylander (-); Kerstin Nilsson (-)
Publicerad i:
Proc. 7th Nordic Work Life Conference 2014: Threats and Possibilities, s. 89
ISBN:
978-91-981195-5-8
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
Nyckelord:
ageing occupation retirement
Postens nummer:
207986
Posten skapad:
2014-12-12 10:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007