transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rural Retailing of Textiles in Early Nineteenth-Century Sweden

Författare och institution:
Pia Lundqvist (Institutionen för historiska studier); Anna Brismark (-)
Publicerad i:
Selling Textiles in the Long Eighteenth Century. Comparative Perspectives from Western Europe. Edited by Jon Stobart & Bruno Blondé, s. 99-117
ISBN:
9781137295200
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Palgrave Macmillan
Förlagsort:
Basingstoke, Hampshire
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia
Postens nummer:
207982
Posten skapad:
2014-12-12 09:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007