transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Annie Ernaux et la photographie – entre l'authentique et le pathétique

Författare och institution:
Sonia Lagerwall (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
La langue dans la littérature, la littérature dans la langue. Textes réunis en hommage à Eva Ahlstedt. Red. Ingmar Söhrman et Katharina Vajta, Göteborgs universitet, Acta Universitatis Gothoburgensis, Romanica Gothoburgensia, s. 131-147
ISBN:
978-91-7346-811-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2014
Språk:
franska
Sammanfattning (abstract):
I artikeln fokuseras fotografiets funktioner i två av Ernaux’s senare texter, Les Années och särskilt L’Autre Fille, i en diskussion med utgångspunkt i bl.a. Bourdieus Un art moyen och Barthes dikotomi punctum och studium.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Ytterligare information:
Serie: Romanica Gothoburgensia, 0080-3863 ; 71
Postens nummer:
207939
Posten skapad:
2014-12-11 14:28
Posten ändrad:
2016-01-16 17:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007