transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Benny Jacobsson & Maria Ågren (red.), Levebröd: vad vet vi om tidigmodern könsarbetsdelning?, Opuscula Historica Upsaliensia 47 (Uppsala: Historiska institutionen, Uppsala universitet 2011). 288 s.

Författare och institution:
Ann-Sofie Andersson (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Historisk Tidskrift, ( 2013:3 ) s. 542-545
ISSN:
0345469x
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
tidigmodern könsarbetsdelning, forskningsöversikt
Postens nummer:
207932
Posten skapad:
2014-12-11 14:11
Posten ändrad:
2014-12-11 14:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007