transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Too much is never enough" Psychological studies of substance misuse and other excessive behaviors

Författare och institution:
Elisabeth Punzi (Psykologiska institutionen)
ISBN:
978-91-628-9229-6
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Datum för examination:
2014-12-12
Tidpunkt för examination:
13:00
Lokal:
Lokal F1, Haraldsgatan 1, Psykologiska inst
Opponent:
Professor Rolf Holmqvist, IBL, Linköpings universitet
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
207928
Posten skapad:
2014-12-11 14:01
Posten ändrad:
2014-12-11 14:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007