transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Adolescents in a Digital Everyday Environment

Författare och institution:
Jonas Hallberg (Psykologiska institutionen)
ISBN:
978-91-628-9159-6
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Datum för examination:
2014-10-03
Tidpunkt för examination:
10:00
Lokal:
Lokal F1, Haraldsgatan 1, Psykologiska inst
Opponent:
Professor Jane Kroger, Institutt for Psykologi UIT, Norges Arktiske universitet
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
Adolescence Internet Romantic and sexual activity parental attitudes offline online
Postens nummer:
207927
Posten skapad:
2014-12-11 13:57
Posten ändrad:
2014-12-11 13:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007