transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bedömning av patienter med bröstsmärta: Kan vi nöja oss med mätning av troponin enbart vid ankomst?

Evaluation of patients with chest pain: Can we settle with measurement of troponin only on arrival?

Författare och institution:
Kai Eggers (-); Ola Hammarsten (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Bertil Lindahl (-)
Publicerad i:
Läkartidningen, 111 ( 25-26 ) s. 1132-3
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Klinisk laboratoriemedicin
Nyckelord:
Chest Pain, blood, Humans, Myocardial Infarction, diagnosis, Patient Admission, standards, Risk Assessment, methods, standards, Time Factors, Troponin, analysis
Postens nummer:
207910
Posten skapad:
2014-12-11 11:17
Posten ändrad:
2015-01-23 08:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007