transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hybrid expressivism: how to think about meaning

Författare och institution:
John Eriksson (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Having it both ways: hybrid theories and modern metaethics / Guy Fletcher and Michael Ridge., s. 149-170
ISBN:
9780199347582
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Oxford university press
Förlagsort:
New York
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Etik
Postens nummer:
207909
Posten skapad:
2014-12-11 11:16
Posten ändrad:
2014-12-12 10:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007