transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Retraction: "Folic acid supplementation, dietary folate intake during pregnancy and risk for spontaneous preterm delivery: a prospective observational cohort study".

Författare och institution:
Verena Sengpiel (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Jonas Bacelis (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Ronny Myhre (-); Solveig Myking (-); Aase Devold Pay (-); Margaretha Haugen (-); Anne-Lise Brantsæter (-); Helle Margrete Meltzer (-); Roy M Nilsen (-); Per Magnus (-); Stein Emil Vollset (-); Staffan Nilsson (-); Bo Jacobsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Publicerad i:
BMC pregnancy and childbirth, 14 s. 202
ISSN:
1471-2393
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Postens nummer:
207885
Posten skapad:
2014-12-11 08:30
Posten ändrad:
2016-05-25 14:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007