transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den samverkande relationen mellan idéer om politik och politikens byråkratiska organisering

Författare och institution:
Vanja Carlsson (Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
Konferens: Nätverket i offentlig organisation och styrning (NOOS), 6-7 februari 2014, s. 17
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Postens nummer:
207866
Posten skapad:
2014-12-10 18:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007